Sandecja Nowy Sącz

Sobota, 17 Lipiec, 2010

Regulamin przyznawania akredytacji

MKS Sandecja Nowy Sącz, zwany w dalszej części Klubem, wprowadza wraz z dniem 1 marca 2013 roku następujące zasady współpracy z mediami.

 

BIURO PRASOWE

1. Biuro prasowe służy pomocą w sprawach uzyskania informacji na temat Klubu, a także kontaktu oraz uzgodnienia spotkań z  zawodnikami i przedstawicielami Klubu.

W skład Biura Prasowego wchodzą:

•    Michał Śmierciak - rzecznik prasowy
•    Miłosz Jańczyk - administrator strony internetowej
•    Aneta Czyszczoń - współpracownik


2. Wszystkie wypowiedzi Zarządu MKS Sandecja muszą być autoryzowane.
3. Obecność dziennikarzy na treningach wymaga uprzedniego uzgodnienia z  Rzecznikiem Prasowym oraz jego obecności podczas nagrywania lub pozyskiwania materiałów.
4. Realizacja materiałów dziennikarskich z  zawodnikami oraz sztabem szkoleniowym podczas treningów może odbywać się wyłącznie po zakończeniu zajęć. Nigdy przed ani w trakcie.
5. Obecność zawodników lub przedstawicieli Klubu w programach radiowych oraz telewizyjnych, a także udzielanie przez nich wywiadów, w zakresie spraw dotyczących Klubu, wymaga uzgodnienia z Rzecznikiem Prasowym MKS Sandecja Nowy Sącz.

AKREDYTACJE

1. Wystawiane są na całą rundę rozgrywek lub pojedyncze mecze, na osobę będącą oficjalnym przedstawicielem redakcji, której została przyznana akredytacja.
2. Akredytacje przyznawane są wyłącznie przez Rzecznika Prasowego MKS Sandecja, na podstawie poprawnie wypełnionych oraz złożonych w  odpowiednim terminie wniosków.
3. Złożone wnioski muszą spełniać wymogi określone w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, czyli posiadać skan dowodu osobistego z widocznym numerem PESEL oraz legitymacyjne zdjęcie dziennikarza w postaci pliku elektronicznego. Prawidłowe formaty to JPG, oraz GIF.
4. Wnioski należy składać elektronicznie na adres e-mail: rzecznik@sandecja.com.pl.
5. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać do godziny 12:00 w  dniu poprzedzającym dany mecz. Po tym terminie wszystkie wnioski będą odrzucane.
6. We wniosku należy podać: Imię, Nazwisko, PESEL, Nazwę redakcji, rodzaj akredytacji - PRASA / FOTO / RADIO / TV, Dane kontaktowe dziennikarza (adres e-mail i numer telefonu) oraz załączyć zdjęcie do identyfikatora (tylko w przypadku akredytacji stałej).
7. O akredytacje ubiegać się mogą redakcje telewizji, radia, prasy oraz serwisów internetowych. Indywidualne wnioski dziennikarzy nie będą uwzględniane.
8. Każdej redakcji przysługuje prawo ubiegania się tylko o jedną akredytację dziennikarską oraz jedną fotoreporterską. Wyjątkiem są partnerzy oraz patronaci medialni Klubu.
9. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o udzielenie akredytacji nie jest jednoznaczne z przyznaniem owej akredytacji przez Klub.
10. Nazwiska dziennikarzy, którym przyznano akredytacje, publikowane będą na oficjalnej stronie internetowej Klubu - www.sandecja.com.pl.
11. Akredytacje wydawane będą przy wejściu dla mediów (obok budynku klubowego), w formie specjalnych identyfikatorów na dwie godziny przed rozpoczęciem meczu.

NIE PRZYZNANIE ORAZ ODEBRANIE AKREDYTACJI

1. Klub zastrzega sobie możliwość nie przyznania akredytacji bez podawania przyczyn.
2. Akredytacje będące w posiadaniu osób nieupoważnionych lub nie będące potwierdzone dowodem tożsamości, uważa się za nieważne, a następnie konfiskowane. Redakcji, która przekazała akredytację osobie nieupoważnionej, wstęp na mecze cofany będzie do odwołania.
3. W przypadku naruszenia zasad regulaminu Klub ma prawo cofnąć akredytację.

PRACA MEDIÓW PODCZAS MECZU


1. Przedstawiciele mediów wpuszczani będą na stadion dwie godziny przed rozpoczęciem każdego spotkania. Wówczas swoją pracę rozpoczyna również Biuro Prasowe.
2. Akredytacje wydawane będą przy wejściu dla mediów. Do odbioru dokumentu niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego lub innego stwierdzającego tożsamość.
3. Wjazd na parking dla dziennikarzy, którzy otrzymali wjazdówki, prowadzi przez bramę od strony   ul. Kilińskiego. UWAGA  - wszystkie osoby, które wjeżdżają na parking, muszą posiadać akredytację! Przyznanie akredytacji nie jest równoznaczne z przyznaniem karty wjazdu na parking.
4. Wejście do Strefy Pracy dla Mediów możliwe jest tylko za okazaniem akredytacji.
5. W trakcie przebywania na stadionie, przedstawiciele mediów bezwzględnie zobowiązani są do umieszczenia identyfikatora akredytacji w widocznym miejscu.
6. Fotoreporterzy oraz operatorzy otrzymują w Biurze Prasowym specjalne kamizelki. Osoby, które nie posiadają akredytacji stałych, muszą przekazać w zastaw swoje legitymacje prasowe lub dowody tożsamości. Fotografowie oraz operatorzy mogą korzystać tylko z  kamizelek dostarczonych przez Klub.
7. Pozostali przedstawiciele mediów zajmują miejsca zgodnie z przypisanym numerem.
8. W strefie Pracy dla Mediów, dziennikarze mogą korzystać z Internetu bezprzewodowego.
9. W trakcie meczu fotoreporterzy mogą przebywać tylko w specjalnie wyznaczonej strefie za bramkami. W trakcie meczu zabronione jest poruszanie się wzdłuż linii bocznej boiska.
10. Pomeczowe wywiady z  zawodnikami mogą być przeprowadzane wyłącznie w tzw. strefie mieszanej, która usytuowana jest obok tunelu prowadzącego do szatni. Jest ona dostępna dla dziennikarzy przez 15 minut. Po tym czasie odbywa się konferencja prasowa.
11. Przedstawiciele mediów obowiązani są stosować się do regulaminu obowiązującego na terenie stadionu, poleceń ochrony oraz służb porządkowych, a także Biura Prasowego.
12. Wszystkich dziennikarzy obowiązuje zakaz wchodzenia na płytę boiska. Dotyczy to sytuacji zarówno przed rozpoczęciem , w trakcie oraz po zakończeniu meczu.
13. Odstępstwa od w/w zasad możliwe są tylko po uzgodnieniach z Rzecznikiem Prasowym.

KONTAKT

Rzecznik Prasowy - Michał Śmierciak tel. +48 696 078 500, e-mail: rzecznik@sandecja.com.pl
Oficjalna strona internetowa - Miłosz Jańczyk, e-mail: milosz@sandecja.com.pl
Biuro Prasowe - Aneta Czyszczoń, e-mail: aneta@sandecja.com.pl

 

Regulamin do pobrania w wersji PDF

 

 

Dodaj do:

Dodaj na Wykop Dodaj na Facebook Dodaj na Blip Dodaj na Flaker
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mail E-mail
 
Wróć ...

Ostatnio na Sandecja.TV:

Trener Piotr Mandrysz bez tajemnic. Zapraszamy na rozmowę z nowym szkoleniowcem naszej drużyny! >>
Tabela
Wyniki
Terminarz
4" 1
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.

[X]